Heeft u vragen?
Neem direct contact met ons op:

Nieuweweg 127, 6603 BL Wijchen
Tel: 06 29 402 423
updakentimmerwerken@gmail.com

Privacyverklaring

UP Dak- timmer- en zinkwerken vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beschermd. In deze privacyverklaring willen wij u graag op een transparante en heldere wijze uitleggen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Uiteraard houden we ons aan de wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG).

Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op!

UP Dak- timmer- en zinkwerken
Nieuweweg 127, 6603 BL Wijchen
Tel: 06-29 402 423
updakentimmerwerken@gmail.com

Doel van verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om een overeenkomst / opdracht te kunnen uitvoeren en u een factuur te kunnen sturen.

We zullen alleen persoonsgegevens verwerken die we minimaal nodig hebben om overeenkomst / opdracht te kunnen uitvoeren en om uw een factuur te kunnen sturen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

De gegevens worden ontvangen en verwerkt door UP Dak- timmer- en zinkwerken.  Waar nodig zullen we verwerkingsovereenkomsten afsluiten met partijen waar uw persoonsgegevens aan worden verstrekt.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We hebben maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De volgende maatregelen zijn getroffen:

  • Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat.


Hoe lang slaan wij uw gegevens op?

Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat. Na beëindiging van de samenwerking worden uw gegevens definitief verwijderd. Gegevens worden bewaard zolang de wet dat vereist.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of wijzigen?

Stuur ons een e-mail en wij zullen u dan inzage geven in uw persoonsgegevens. U kunt via e-mail ook wijzigingen van uw gegevens doorsturen. 

Recht om een klacht in te dienen

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u ons een mail sturen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Zonder uw gegevens kunnen we voor u geen opdracht uitvoeren, geen contact met u opnemen over de opdracht via e-mail of telefonisch en geen factuur mailen.

U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door UP Dak- timmer- en zinkwerken weer in te trekken.

Dakwerken

Dakwerken

Timmerwerken

Hout tegen gevel

Zinkwerken