Heeft u vragen?
Neem direct contact met ons op:

Nieuweweg 127, 6603 BL Wijchen
Tel: 06 29 402 423
updakentimmerwerken@gmail.com

Disclaimer

De website www.allesophetdak.nl en de meeste onderdelen (tekst, foto's en filmpjes) zijn eigendom van UP Dak- timmer- en zinkwerken. 

Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UP Dak- timmer- en zinkwerken.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. UP Dak- timmer- en zinkwerken sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website. 

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. UP Dak- timmer- en zinkwerken is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond. 

Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein www.allesophetdak.nl zijn geen eigendom van UP Dak- timmer- en zinkwerken. UP Dak- timmer- en zinkwerken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door UP Dak- timmer- en zinkwerken worden onderhouden.

Dakwerken

Dakwerken

Timmerwerken

Hout tegen gevel

Zinkwerken